26 Νοε 2010

Digi Retail: ως 60% επιδότηση για την ενίσχυση επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου!

ALPHA PLAN consultants, TESSERA multimedia και ΑDVANCED advertising ενώνουν τις δυνάμεις τους. Μέσω του Digi Retail [πρόγραμμα για την ενίσχυση επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου με επιδότηση ως 60% για δαπάνες λογισμικού με τη μορφή software as a service] σας προσφέρουν:

Αναδιοργάνωση και εξοικονόμηση πόρων
με αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
  • Πλήρης αυτοματοποίηση και ηλεκτρονική παρακολούθηση προϊόντων και αποθεμάτων
  • Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών για τη διακίνηση και διαθεσιμότητα προϊόντων μεταξύ υποκαταστημάτων
  • Ηλεκτρονική σήμανση ραφιού & προϊόντων
  • Διάθεση προϊόντων μέσω e-shop

Εξωστρέφεια - προώθηση - διεύρυνση κύκλου εργασιών
με χρήση προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
  • Έξυπνες κάρτες επιβράβευσης πελατών
  • Υπηρεσίες Προώθησης, Προβολής και Διαφήμισης μέσω της αξιοποίησης μέσων εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης
  • Δυναμική - εξατομικευμένη προώθηση προϊόντων με ηλεκτρονικά μέσα
  • Ηλεκτρονικά κουπόνια, ή κουπόνια μέσω συσκευών κινητής επικοινωνίας

Καθώς και την Σύνταξη, την Υποβολή Φακέλου Υποψηφιότητας για το επενδυτικό πρόγραμμα και την παρακολούθηση του έργου.

www.digiretail.netwww.espa.gr
τηλ. επικοινωνίας: 2310 94 80 90